Green Recovery

5 months ago

Kryzys wywołany przez koronawirusa wstrząsnął całym światem, a jego konsekwencje odczuwalne są w całej Europie. Jesteśmy wystawieni na próbę. Cierpimy z powodu strat, a sytuacja wystawia granice wytrzymałości naszego systemu na próbę. Jest to także sprawdzian wspaniałej europejskiej solidarności i europejskich instytucji, które na początku załamania szybko podjęły działania w celu ochrony naszego zdrowia. Kryzys nadal trwa, ale widzimy światełko na końcu tunelu. Walcząc razem pokonamy epidemię.

Nigdy w czasie pokoju nie mieliśmy do czynienia z tak trudną sytuacją. Walka z pandemią jest naszym głównym priorytetem i należy zrobić wszystko, co konieczne, aby powstrzymać i wyeliminować wirusa. Ze zrozumieniem i otwartością przyjmujemy i popieramy wszelkie działania podejmowane przez rządy, instytucje UE, władze lokalne, naukowców, personel medyczny, wolontariuszy, obywateli i podmioty gospodarcze.

W tej niezwykle trudnej sytuacji stoimy również w obliczu kolejnego kryzysu: regresu dla naszej gospodarki trudniejszego niż kryzys z 2008 roku. Zła koniunktura dla gospodarki i pracowników wywołana przez pandemię wymaga mocnej, skoordynowanej reakcji ekonomicznej. Dlatego też pełni nadziei przyjmujemy deklarację przywódców europejskich, którzy stwierdzili, że zrobią "wszystko, co w ich mocy", aby uporać się ze społecznymi i gospodarczymi skutkami tego kryzysu. Niemniej, to co zadziałało podczas kryzysu finansowego w 2008 r., może nie wystarczyć do przezwyciężenia obecnego załamania gospodarczego. Poprawa sytuacji nastąpi jedynie dzięki ogromnym inwestycjom mającym na celu ochronę i tworzenie miejsc pracy oraz wsparcie wszystkich przedsiębiorstw, regionów i sektorów, które ucierpiały w wyniku nagłego spowolnienia gospodarki.

Po kryzysie nadejdzie czas na odbudowę. Ten moment będzie okazją do ponownego przemyślenia modelu naszych społeczeństw i dobrobytu. Ten nowy układ będzie musiał odpowiadać naszym potrzebom i priorytetom.

Przyszłe, ogromne inwestycje, powinny być początkiem nowego europejskiego modelu gospodarczego: bardziej odpornego, opiekuńczego, suwerennego i włączającego całe społeczeństwo. Wszystkie te wymogi spełnia model gospodarki zbudowanej wokół zasad ekologicznych. Przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu, chroniącą bioróżnorodność i transformacja systemów rolno-spożywczych mają szansę szybko przynieść nowe miejsca pracy, wzrost i poprawę jakości życia obywateli na całym świecie.

Potrzebna zmiana nie jest kwestią tworzenia gospodarki od podstaw. Mamy wszystkie potrzebne narzędzia i wiele nowych technologii. W ciągu ostatnich 10 lat poczyniono ogromne postępy w większości sektorów, które przeszły transformację rozwijając nowe technologie i łańcuchy wartości oraz radykalnie obniżając koszty transformacji (w tym między innymi: energii odnawialnej, bezemisyjnego transportu, agroekologii, efektywności energetycznej...). 10 lat temu pojazdy o zerowej emisji zanieczyszczeń były jedynie modelami koncepcyjnymi. 10 lat temu energia wiatrowa była trzy, a energia słoneczna siedem razy droższa niż obecnie. 10 lat temu prace termomodernizacyjne starych budynków były nieopłacalne, a teraz są standardem.

Skutki społeczne epidemii Covid-19 już są ogromne, a opór przed dalszymi inwestycjami w gospodarkę neutralną dla klimatu nie jest drogą naprzód. Aby inicjatywy takie jak Europejski Zielony Ład były nadal powszechnie akceptowane, muszą one bardziej niż kiedykolwiek odpowiadać potrzebom naszego społeczeństwa. Poczyniono postępy w określaniu potencjalnych wyzwań socjalnych związanych z transformacją, a także opracowano i umożliwiono dopracowywanie narzędzi służących zapewnieniu sprawiedliwej transformacji.

Wzywamy do zawiązania globalnego sojuszu ponadpartyjnego decydentów politycznych, liderów biznesu i finansów, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, think tanków i wszystkich zainteresowanych stron do wspierania i wdrażania tworzonych pakietów inwestycyjnych na rzecz Ekologicznej Naprawy Gospodarczej, działających jako akceleratory przejścia do neutralności klimatycznej i zdrowych ekosystemów. W związku z tym zobowiązujemy się do współpracy, dzielenia się wiedzą specjalistyczną i tworzenia synergii w celu realizacji potrzebnych nam decyzji inwestycyjnych.

Choć obecnie cała uwaga skupia się na Covid-19, nie sprawi to, że problem zmiany klimatu i degradacji przyrody zniknie. Bez mocnej i pewnej odpowiedzi ekonomicznej, nie wygramy walki z koronawirusem. W obliczu takich wyzwań jak pandemia i zmiany klimatu, musimy zjednoczyć nasze działania i wygrać obie bitwy równocześnie. Razem będziemy tylko silniejsi.

Karolina Woźniak
PR Manager

Dołącz do rewolucji na wynos już teraz.

Ściągnij aplikację i ratuj posiłki:

App Store
Google Play