Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

Too Good To Go ApS („TGTG”) dokłada starań, aby zapewnić ochronę prywatności użytkowników podczas korzystania z naszych Serwisów. Wdrożyliśmy zatem politykę określającą sposoby przetwarzania i ochrony Danych Osobowych użytkowników. Odwiedzanie naszych witryn internetowych i korzystanie z aplikacji mobilnych („Platforma”) pozwala użytkownikom na bieżąco uzyskiwać informacje o wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie klientów Too Good To Go ApS oraz użytkowników naszej Platformy i Serwisów.

2. Jakie informacje gromadzimy?

TGTG gromadzi informacje umożliwiające nam prowadzenie działalności oraz oferowanie użytkownikom możliwości zaangażowania się w działania na rzecz ograniczania strat żywności. W celu wsparcia tych działań gromadzimy zarówno Dane Osobowe, jak i Inne Informacje.

• „Dane Osobowe” to informacje, które mogą zostać użyte, bezpośrednio lub pośrednio, odrębnie lub w połączeniu z innymi informacjami, do zidentyfikowania użytkownika jako indywidualnego Klienta. Mogą one obejmować szczegółowe Dane o Lokalizacji użytkownika.

• „Inne Informacje” to informacje anonimowe, zbiorcze, uniemożliwiające identyfikację pojedynczych użytkowników lub ujawnienie ich tożsamości w inny sposób. Dotyczą one na przykład rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego, czasu korzystania z naszych Serwisów, a także odwiedzanych stron internetowych. Gromadzimy i wykorzystujemy te informacje, aby zrozumieć, w jaki sposób wszyscy nasi użytkownicy i Klienci korzystają z oferowanych przez nas Serwisów oraz aby stale optymalizować, ulepszać, modernizować i tworzyć nowe produkty i usługi spełniające oczekiwania naszych Klientów. W przypadku zakupów dokonywanych przez użytkowników za pośrednictwem naszej Platformy zbieramy również odpowiedzi od zaufanych Dostawców Usług Płatniczych. W zależności od wybranej metody płatności, może się to również wiązać z podaniem kodu subskrypcyjnego, który jest wysyłany do Dostawcy Usług Płatniczych. W przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem aplikacji TGTG wymagamy podania określonych informacji finansowych (np. nazwy użytkownika w systemie PayPal lub danych jego karty kredytowej) w celu ułatwienia obsługi płatności.

• Informacje o dokonywanych płatnościach (dane karty kredytowej) są również gromadzone przez Dostawcę Usług Płatniczych, ponieważ są one niezbędne w celu należytego wykonania zawartej z Klientem umowy oraz zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy). Bez tych informacji użytkownik nie będzie w stanie korzystać z Platformy TGTG. TGTG zachowa wyłącznie jednorazowy kod (tzw. token) niezbędny do obsługi płatności.

• W przypadku gdy użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego, pozyskujemy i wykorzystujemy również identyfikator reklam w urządzeniach firmy Apple (IDFA) lub identyfikator reklam w systemie Android (AAID) dostarczany przez firmę Google, który umożliwia identyfikację urządzenia oraz wspomaganie doboru treści w naszych Serwisach. Kody te nie są trwale związane z urządzeniem użytkownika i, w zależności od systemu operacyjnego, można je zresetować z poziomu ustawień urządzenia.

Dane Osobowe gromadzimy w następujący sposób:

1. INFORMACJE PRZEKAZYWANE NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA: Podczas rejestracji na naszej Platformie pozyskujemy od użytkownika dane rejestracyjne i demograficzne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, kraj i dokładną lokalizację. Prosimy również o wprowadzenie numeru telefonu komórkowego.

2. INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ NAS AUTOMATYCZNIE PODCZAS KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY TGTG: Podczas korzystania przez użytkownika z Platformy TGTG, automatycznie gromadzimy informacje, w tym dane osobowe, dotyczące wybieranych Serwisów oraz sposobów korzystania z nich przez użytkownika. Informacje te są niezbędne w celu prawidłowego wykonania zawartej z użytkownikiem umowy oraz zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a także z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes w zapewnianiu i ulepszaniu funkcjonalności Platformy TGTG.

3. Podczas odwiedzania lub korzystania z naszych Serwisów przez użytkownika, możemy zbierać informacje dotyczące jego dokładnej lub przybliżonej lokalizacji, określonej na podstawie danych takich jak adres IP czy GPS urządzenia przenośnego, co ma na celu optymalizację doświadczenia użytkownika. Większość urządzeń mobilnych umożliwia kontrolowanie lub wyłączanie usług lokalizacyjnych w ramach aplikacji z poziomu menu ustawień. Gromadzimy również informacje dotyczące interakcji użytkownika z Platformą TGTG. Automatycznie zbieramy dane logowania oraz informacje o urządzeniu. Wykorzystujemy cookie i inne podobne technologie. TGTG gromadzi informacje związane z transakcjami płatniczymi dokonanymi za pośrednictwem Platformy TGTG. Informacje te są niezbędne w celu prawidłowego wykonania zawartej z użytkownikiem umowy.

Dane o Lokalizacji są pozyskiwane przez nas na kilka sposobów:

a. od operatora sieci komórkowej użytkownika, lub

b. bezpośrednio z urządzenia, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta z naszych Serwisów.

Sposób, w jaki zbieramy Dane o Lokalizacji, różni się w zależności od tego, czy użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów za pośrednictwem strony internetowej czy aplikacji mobilnej.

W przypadku gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów za pośrednictwem jednej z naszych aplikacji mobilnych, sposób pozyskiwania przez nas Danych o Lokalizacji będzie uzależniony od systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym użytkownika. Nie gromadzimy jednak Danych o Lokalizacji, dopóki poproszony o to użytkownik nie wyrazi zgody na włączenie usług lokalizacji. W przypadku niewyrażenia przez użytkownika zgody na włączenie usług lokalizacji w ramach aplikacji, nie będziemy gromadzić danych o jego lokalizacji, chyba że użytkownik wprowadzi je ręcznie.

Inne Informacje: Możemy zbierać również Inne Informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszych Serwisów. Dotyczą one na przykład rodzaju urządzenia użytkownika, operatora sieci komórkowej, rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, nazwy domeny internetowej i serwera hostującego, daty i godziny dostępu, jak również adresów URL przekierowania oraz kolejnych odwiedzanych stron, a także danych transakcyjnych w zakresie aktywności użytkownika i sposobu korzystania przez niego z Serwisów, takich jak wyświetlane, klikane lub udostępniane dane, sekwencja otwieranych witryn/stron, czas spędzony na każdej z nich oraz historia wyszukiwania w Serwisach.

4. Jeżeli użytkownik łączy się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, możemy zbierać informacje dotyczące jego konta i profilu.

Użytkownik może uruchomić, zalogować się lub zarejestrować w Serwisie za pośrednictwem portalu Facebook lub innych mediów społecznościowych („Serwisy Społecznościowe”). W przypadku logowania przy użyciu konta w Serwisie Społecznościowym, możemy pozyskać Dane Osobowe, które użytkownik podał w danym Serwisie Społecznościowym. Jeżeli na przykład użytkownik loguje się za pomocą danych uwierzytelniających do konta na Facebooku, możemy, po uzyskaniu jego zgody, gromadzić Dane Osobowe z jego profilu w tym serwisie, takie jak adres e-mail użytkownika, na co zezwala Regulamin Korzystania z Facebooka. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na ujawnienie nam tych informacji, konieczne będzie dokonanie odpowiedniej zmiany ustawień prywatności konta w Serwisie Społecznościowym. Więcej informacji na ten temat użytkownik może znaleźć zapoznając się z zasadami ochrony prywatności oraz regulaminem korzystania z konta w Serwisie Społecznościowym, które określają, w jaki sposób dane konta mogą być gromadzone i udostępniane naszej Platformie.

5. W przypadku gdy użytkownik bierze udział w ankietach, promocjach, konkursach czy loteriach, zbieramy jego dane kontaktowe, demograficzne oraz informacje dotyczące spełniania wymogów udziału w danej ankiecie, promocji czy loterii.

W związku ze sponsorowanymi przez nas konkursami, loteriami lub innymi promocjami („Promocje”), możemy zażądać od użytkownika podania nam swoich Danych Osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz wiek, a także innych informacji, które mogą być przydatne w celu umożliwienia użytkownikowi udziału w Promocji.

Natomiast w związku z przeprowadzanymi przez nas ankietami, możemy prosić użytkownika o udzielenie odpowiedzi na pytania obejmujące szeroki zakres tematów, od danych osobowych po preferencje dotyczące marek i produktów.

3. W jaki sposób wykorzystujemy Dane Osobowe użytkownika?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy do celów związanych z prowadzeniem naszej działalności, do reklamowania i ulepszania istniejącej Platformy, do tworzenia nowych usług oraz doskonalenia i dostosowywania naszej oferty do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dane Osobowe wykorzystywane są również do komunikacji z użytkownikami.

Dane Osobowe użytkowników są przez nas wykorzystywane do następujących celów:

1. Prowadzenie naszej działalności i obsługa Serwisów

Używamy Danych Osobowych do tworzenia osobistych kont użytkowników w TGTG i zarządzania nimi, a także do obsługi składanych przez użytkowników zamówień.

2. Dostosowanie oferty naszych Serwisów do indywidualnych potrzeb, oraz lepsze zrozumienie i poznanie naszych Klientów.

Używamy Danych Osobowych do prowadzania analiz, których celem jest zaoferowanie użytkownikom odpowiednich funkcjonalności dopasowanych do ich potrzeb. Mogą one obejmować wyświetlanie mapy lub wykazu placówek znajdujących się w najbliższej okolicy oraz sugerowanie placówek najlepiej odpowiadających potrzebom danego użytkownika.

Możemy również stosować profilowanie na podstawie interakcji użytkownika z Platformą TGTG, historii dokonywanych przez niego zakupów, informacji profilowych i preferencji użytkownika oraz innych treści przekazywanych przez niego na Platformie TGTG.

Podstawą przetwarzania przez nas tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w ulepszaniu Platformy TGTG i optymalizacji doświadczeń naszych Klientów. W razie potrzeby możemy również przetwarzać takie dane w celu zapewnienia prawidłowego wykonania umowy pomiędzy Klientem a Placówką.

3. Komunikacja z użytkownikami i udzielanie odpowiedzi na ich zapytania

Podczas rejestracji konta na naszej Platformie użytkownik może wybrać opcję otrzymywania powiadomień o TGTG oraz o naszych produktach i Serwisach za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub powiadomień typu „push”. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie tego typu wiadomości, możemy korzystać z jego Danych Osobowych oraz Innych Informacji do komunikowania się z użytkownikiem w sprawie nabytych przez niego produktów lub Serwisów TGTG, z których korzysta, a także aby powiadamiać go o innych produktach, promocjach i Serwisach, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Użytkownik może jednak w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące powiadomień z poziomu aplikacji mobilnych.

Możemy wykorzystywać Dane Osobowe, aby odpowiadać na prośby użytkownika o wsparcie techniczne, obsługę online, informacje dotyczące produktów lub inne zgłaszane przez niego sprawy, co może obejmować uzyskanie dostępu do konta użytkownika w celu rozwiązania zgłoszonego przez niego problemu natury technicznej.

Dodatkowo, na życzenie użytkownika, możemy używać jego Danych Osobowych, aby zgłaszać go do udziału w konkursach, programach czy ofertach. Z Danych Osobowych możemy również korzystać, aby powiadamiać użytkownika o promocjach i innych ofertach specjalnych.

Należy przy tym pamiętać, że niezależnie od wybranych przez użytkownika ustawień w zakresie otrzymywania wiadomości e-mail oraz powiadomień typu „push”, możemy wysyłać mu powiadomienia dotyczące naszych Serwisów, w tym m.in. informacje o zmianie Warunków lub niniejszej Polityki Prywatności, a także inne oficjalne powiadomienia dotyczące nabytych przez użytkownika produktów lub Serwisów, z których korzysta. Dotyczy to również wiadomości e-mail, powiadomień typu „push” oraz wiadomości tekstowych (SMS) przesyłanych w wypadku anulowania przez Placówkę jednego lub większej liczby zamówionych przez użytkownika zakupów. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której użytkownik udaje się po odbiór zamówionych produktów spożywczych do placówki, a ta nie posiada już ich nadwyżek do sprzedaży.

4. Dopasowanie naszych działań reklamowych i marketingowych do konkretnych użytkowników

Wykorzystujemy Dane Osobowe oraz Inne Informacje na potrzeby prowadzonych przez nas kampanii reklamowych i marketingowych, aby informować użytkownika o produktach i Serwisach, które naszym zdaniem są dla niego najbardziej odpowiednie.

Pod warunkiem uzyskania zgody od użytkownika, możemy przesyłać mu materiały promocyjne, marketingowe, reklamowe oraz inne informacje wybrane pod kątem zainteresowań użytkownika na podstawie jego preferencji, a także reklamy w mediach społecznościowych za pośrednictwem platform tych serwisów. Dotyczy to również konkursów, loterii i innych działań promocyjnych. Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do TGTG o nieprzesyłanie mu materiałów i informacji o charakterze promocyjnym.

Dane Osobowe użytkowników będą przez nas przetwarzane w celach opisanych powyżej z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes w podejmowaniu działań marketingowych mających na celu zaoferowanie użytkownikom produktów, które mogą ich zainteresować.

5. Stworzenie i utrzymywanie zaufanego i bezpiecznego środowiska

Możemy wykorzystywać Dane Osobowe do wykrywania oszustw, spamu, nadużyć, incydentów bezpieczeństwa i innych szkodliwych działań oraz do zapobiegania tego rodzaju działaniom, a także na potrzeby badania incydentów bezpieczeństwa i oceny ryzyka oraz w celu weryfikacji lub uwierzytelnienia przekazywanych przez użytkownika informacji lub danych identyfikacyjnych.

4. Gdzie przechowywane są Dane Osobowe użytkownika?

Na potrzeby świadczenia usług związanych z Platformą TGTG korzysta z usług szeregu dostawców, których siedziby mogą znajdować się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub poza nim. Każda operacja przekazania Danych Osobowych użytkownika odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Dostawcy usług, o których mowa powyżej, w związku ze zleconymi im przez nas czynnościami, mają ograniczony dostęp do Danych Osobowych użytkowników i są zobowiązani umownie do ich ochrony i wykorzystywania wyłącznie w celach, w których zostały ujawnione, zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności. Przed udostępnieniem informacji o użytkowniku stronie trzeciej podejmujemy niezbędne środki zapewniające odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych. Mogą one obejmować zawarcie umowy opartej na standardowych klauzulach (pakiet standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską).

5. Jak długo przechowywane będą Dane Osobowe użytkownika?

Dane Osobowe użytkownika będą przechowywane przez TGTG przez cały okres, w którym posiada on konto na naszej Platformie, lub przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach naszych Serwisów. Dane Osobowe będą również przez nas przechowywane i wykorzystywane w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

6. Podmiot odpowiedzialny za Dane Osobowe użytkownika

Administratorem Danych Osobowych przekazanych nam przez użytkownika i podmiotem odpowiedzialnym za Dane Osobowe jest Too Good To Go ApS („TGTG”).

7. Kto posiada dostęp do Danych Osobowych użytkownika?

Dane użytkowników mogą być udostępniane w ramach grupy podmiotów TGTG, pomiędzy którymi istnieją powiązania własnościowe lub które pozostających pod wspólną kontrolą (Grupa TGTG). Nigdy nie przekazujemy ani nie sprzedajemy Danych Osobowych podmiotom spoza Grupy TGTG ani wymieniamy się Danymi Osobowymi w takimi podmiotami w celach marketingowych. Dane, które są przekazywane stronom trzecim, są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby świadczenia wskazanych powyżej usług na rzecz użytkowników. Mogą one być na przykład przekazywane agencjom i serwisom medialnym w celu dystrybucji newsletteru, a także biurom informacji gospodarczej lub agencjom windykacyjnym w celu sprawdzania zdolności kredytowej użytkowników, ich tożsamości lub w celu windykacji należności.

Informacje dotyczące użytkowników, w tym Dane Osobowe, mogą być ujawniane przez TGTG sądom, organom ścigania, organom administracji państwowej lub upoważnionym stronom trzecim, o ile jest to wymagane lub dozwolone prawem i wyłącznie w takim zakresie, lub w przypadku gdy ich ujawnienie jest z uzasadnionych przyczyn niezbędne w celu: (i) wywiązania się z naszych obowiązków prawnych (ii) spełnienia wymogów procesowych i odpowiedzi na roszczenia wysuwane przeciwko TGTG, (iii) udzielenia odpowiedzi na potwierdzone wnioski w związku z dochodzeniem karnym albo w związku z domniemaniem lub podejrzeniem nielegalnych działań lub innych działań, które mogą narazić nas lub naszych użytkowników na odpowiedzialność prawną, (iv) wyegzekwowania przestrzegania naszych regulaminów lub innych umów zawieranych z Członkami oraz administrowania nimi, lub (v) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego TGTG oraz jej Członków.

8. W jaki sposób chronimy Dane Osobowe użytkownika?

Zastosowaliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkowników przed utratą, modyfikacją i nieuprawnionym dostępem. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są regularnie ulepszane wraz z postępem i rozwojem technologii. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zakupów dokonywanych za pośrednictwem naszej Platformy przy użyciu kart płatniczych, wszystkie informacje są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Oznacza to, że informacje przesyłane są przy użyciu bezpiecznego połączenia, a podmioty zewnętrzne nie mają dostępu do Danych Osobowych użytkowników. Na potrzeby zakupów dokonywanych przy użyciu kart korzystamy z usług Dostawców Usług Płatniczych spełniających normy obowiązujące w branży kart płatniczych (PCI), którzy umożliwiają nam weryfikację karty płatniczej bezpośrednio w banku użytkownika. Dostawcy Usług Płatniczych, z którymi współpracujemy, przetwarzają dane kart płatniczych użytkowników zgodnie z międzynarodową normą bezpieczeństwa PCI DSS, opracowaną przez organizacje płatnicze VISA, MasterCard, Diners, American Express i JCB. Oznacza to, że dane kart użytkowników są przetwarzane z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. W przypadku płatności kartą zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tożsamości użytkownika.

9. Prawa przysługujące użytkownikowi

Użytkownik może skorzystać z wszystkich przysługujących mu praw opisanych w niniejszym punkcie, przesyłając stosowną wiadomość. Skontaktuj się z nami przez formularz. Należy przy tym pamiętać, że przed podjęciem dalszych kroków w związku z wnioskiem przesłanym do nas przez użytkownika, możemy dokonać weryfikacji jego tożsamości.

9.1 Zarządzanie własnymi danymi

Użytkownik może uzyskać dostęp do niektórych swoich danych i aktualizować je za pomocą ustawień konta. W przypadku powiązania konta użytkownika w TGTG z aplikacją zewnętrzną, taką jak Facebook czy Google, użytkownik może zmienić swoje ustawienia i wycofać zgodę dla aplikacji poprzez zmianę ustawień swojego konta. Użytkownik odpowiada za aktualizowanie swoich Danych Osobowych.

9.2 Sprostowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych

Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych lub niepełnych Danych Osobowych, których nie może zaktualizować samodzielnie w ramach swojego konta w TGTG.

9.3 Dostęp do danych i przenoszenie danych

Użytkownik ma prawo zażądać otrzymania dostarczonych nam Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub zażądać przesłania tych danych innemu dostawcy usług (jeżeli jest to technicznie możliwe).

9.4 Zatrzymywanie i usuwanie danych

Zazwyczaj przechowujemy Dane Osobowe użytkownika przez okres niezbędny do zrealizowania zawartej z nim umowy oraz wywiązania się z naszych obowiązków prawnych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby jego Dane Osobowe były nadal wykorzystywane przez nas do udostępniania mu Platformy TGTG, może zwrócić się do nas z wnioskiem o ich usunięcie oraz o zamknięcie konta w TGTG. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wniosku użytkownika o usunięcie jego Danych Osobowych:

• Możemy zatrzymać niektóre Dane Osobowe użytkownika, jeżeli jest to podyktowane naszymi uzasadnionymi interesami biznesowymi, które mogą obejmować wykrywanie i zapobieganie oszustwom czy też podnoszenie poziomu bezpieczeństwa.

• Możemy zatrzymywać i wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych. Na przykład TGTG może zatrzymać niektóre dane użytkownika w celu wypełnienia obowiązków podatkowych oraz wymaganych prawem obowiązków informacyjnych i kontrolnych.

• Informacje udostępnione przez użytkownika innym osobom (np. opinie) mogą być nadal widoczne na Platformie TGTG nawet po usunięciu konta użytkownika. Ponadto kopie danych użytkownika (np. zapisy w pliku dziennika) mogą pozostać w naszej bazie danych, choć zostaną one pozbawione wszelkich osobowych znaczników identyfikacyjnych.

• Z uwagi na fakt, że prowadzimy prace mające na celu ochronę Platformy TGTG przed przypadkowym lub celowym usunięciem lub zniszczeniem danych, kopie zapasowe danych użytkownika będą przez określony czas przechowywane w naszych systemach kopii zapasowych.

9.5 Wycofanie zgody na przetwarzanie i ograniczenie przetwarzania

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, wysyłając stosowne zawiadomienie do TGTG. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wycofanie zgody przez użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.6 Wnoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych przez TGTG. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, TGTG zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych użytkownika, przy czym w takim wypadku może być również konieczne zamknięcie jego konta.

TGTG może nadal przetwarzać Dane Osobowe w określonych celach, jeżeli jest w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub też do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli Dane Osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać od TGTG zaprzestania przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, wysyłając stosowną wiadomość. Skontaktuj się z nami przez formularz.

10. Przeniesienie własności przedsiębiorstwa

Jeżeli TGTG zamierza przeprowadzić lub stanie się przedmiotem jakiejkolwiek transakcji połączenia, przejęcia, przekształcenia lub sprzedaży aktywów, lub też w wypadku upadłości bądź niewypłacalności spółki, zastrzegamy sobie prawo do dokonania sprzedaży, przeniesienia lub udostępnienia części lub całości naszych aktywów, w tym danych dotyczących użytkowników, w związku z taką transakcją lub planami jej przeprowadzenia (np. w związku z badaniem due diligence). W takim wypadku zawiadomimy o tym fakcie użytkowników, jeszcze zanim ich dane osobowe zostaną przekazane innemu podmiotowi i zaczną podlegać postanowieniom innej polityki prywatności.

11. Wnoszenie skarg

Użytkownik ma prawo wnieść skargę na czynności przetwarzania danych przez TGTG do właściwych organów ochrony danych. Głównym organem nadzorczym w tym zakresie w stosunku TGTG jest Duńska Agencja Ochrony Danych (Datatilsynet).

12. Administrator Danych Osobowych

Too Good To Go ApS

Lindgreens Allé 9, 1.

2300 København S

Dania

CVR-no. 37561304

Adres pocztowy: Lindgreens Allé 9, 1., 2300 København S


Pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz, odpiszemy jak najszybciej.


Wersja z dnia: 25 maja 2018 r.