Prosimy o przyszłość. Jakie są postulaty organizatorów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego?

a year ago

Młodzi ludzie z całego świata są zaniepokojeni brakiem reakcji rządów i decydentów na to, co dzieje się z klimatem. Zrzeszyli się więc w inicjatywie Fridays For Future i co miesiąc opuszczają piątkowe lekcje, by strajkować. We wrześniu do uczniów dołączają miliony ludzi, by razem z nimi domagać się działań i sprawiedliwości klimatycznej. Chcą, abyśmy zebrali się razem, by bić na alarm i zmobilizować rządy do działania.

Strajk odbędzie się w dwa dni: piątek, 20 września, tuż przed szczytem z powodu zagrożenia klimatycznego ONZ i w piątek, 27 września, który jest dniem globalnego strajku.

Powody globalnego strajku klimatycznego

Jak powiedziała Greta Thunberg „nasz dom płonie”. Stoimy w obliczu poważnego kryzysu klimatycznego, w którym musimy dokonać sprawiedliwego przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i potrzebujemy natychmiastowych globalnych działań, aby uniknąć najgorszych konsekwencji.

Właśnie dlatego w tym miesiącu miliony ludzi wyjdą na ulice, aby ogłosić kryzys klimatyczny i domagać się natychmiastowych działań politycznych w zgodzie z nauką i sprawiedliwością w dziedzinie klimatu.

Jakie są postulaty Strajku?

Globalnymi postulatami strajku są koniec z paliwami kopalnymi i sprawiedliwość klimatyczna, czyli to, by kraje, które w najmniejszym stopniu ponoszą winę za emisję CO2e, nie odczuwały najbardziej jej skutków - jeśli natychmiast nie zmienimy polityki klimatycznej, podział społeczny jeszcze bardziej się pogłębi i najbardziej ucierpią ci najubożsi i najsłabsi.

Konkretna lista postulatów jest następująca:

1. Wśród postulatów znalazło się m.in. żądanie, aby wdrożona została polityka klimatyczna w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ.

Raport ten mówi o tym, że aby zniwelować skutki globalnego ocieplenia i zmniejszyć temperaturę ziemi o 1,5 do 2 stopni Celsjusza, należy natychmiast ograniczyć emisję CO2e we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w rolnictwie i gospodarowaniu ziemią. Wśród zaleceń raportu jest też ograniczenie marnowania jedzenia.

2. Wezwanie do polskiego rządu, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego.

Do tej pory tylko 19 krajów zadeklarowało stan zagrożenia klimatycznego, Polska nie jest jednym z nich.

3. Zawarcie kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

Chociaż wg badań CBOS z 2018 roku świadomość ekologiczna Polaków rośnie, wg organizatorów nadal nie ma stworzonych podstaw programowych dla szkół podstawowych i liceów, które w adekwatny i jasny sposób mówiłyby o zmianach klimatycznych spowodowanych globalnym ociepleniem.

4. Żądanie, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Organizatorzy wzywają do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

Do tej pory, do zmiany sposobu informowaniu o globalnym ociepleniu zobowiązał się m.in. brytyjski nadawca BBC, który zaczął używać mniej łagodnych określeń w informowaniu o globalnym ociepleniu i obiecał nie zapraszać do studia “ekspertów” kwestionujących fakt globalnego ocieplenia.

5. Żądanie, by parlament RP przyjął ustawę powołującą ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.

Niestety Polska wraz z Węgrami, Czechami i Estonią zablokowały przyjęcie terminu zaproponowanego podczas szczytu liderów UE w czerwcu, które zakładało wpisanie roku 2050 jako terminu, w którym kraje maksymalnie ograniczają CO2e w przemyśle, transporcie i energetyce oraz zrównoważenie pozostałych emisji.

6. Podjęcie natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Jednocześnie organizatorzy wymagają, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu. W Polsce aż 112 500 osób jest zatrudnionych w elektrowniach węglowych, a węgiel ma 80% udziału w miksie energetycznym naszego kraju. Najwięcej elektrowni w UE mają Niemcy (53), ale zatrudnionych jest tam 1/3 pracowników – ponad 35 tys (źródło: link). Dodatkowo Niemcy zadeklarowali całkowite zamknięcie elektrowni węglowych do końca 2038 roku, które w miksie energii stanowią tam nieco ponad 35%.

Co będzie się działo w tym tygodniu?

Na całym świecie już ponad 150 krajów, potwierdziło udział w strajkach. W ciągu tygodnia odbędą się protesty i akcje uświadamiające, zawsze skupione na sprawiedliwości klimatycznej. Jeśli chcesz wiedzieć, co się wydarzy w Twojej okolicy, w celu uzyskania dodatkowych informacji możesz sprawdzić działania na fan page’u Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, a także na wydarzeniach w poszczególnych miastach, których do strajku dołączyło już 60. 

Magda Marzec